Menu Luk

REDAKTIONSVIRKSOMHED M. V.

Red. Danske Magazin 54 (2021) 336 s. [sammen med Bjørn Westerbeek Dahl]

Red. Danske Magazin 53 (2019) 244 s.

Red. Dansk Vestindien 1672-1917 / The Danish West Indies, 1672-1917 (Plancheudstilling, lavet for Folketinget og opstillet i Rigsdagsgården marts-juni 2017)

Hovedred. [sammen med Niels Brimnes, Hans Christian Gulløv, Per Oluf Hernæs, Poul Erik Olsen og Mikkel Venborg Pedersen] Danmark og kolonierne 1-5 (2017) [406 + 398 + 414 + 446 + 480 s.]

Red. Danske Magazin 52:2 (2017) VIII+376 s.

Red. Danske Magazin 52:1 (2014) 233 s.

Red. Highlights fra Statens Arkivers samlinger / Highlights from the Danish State Archives (København 2012) 48 s.

Red. Danske Magazin 51:2 (2012) VIII+266 s.

Personregister (Danske Magazin 51:2, 2012, s. 707-718).

Red. Maritim Kontakt XXXII (København 2009) 150 s.

Red. [sammen med Anders Monrad Møller] Maritim Kontakt XXX+XXXI (=Anders Monrad Møller (udg.): Sophus Waldemar Rasmussen: Livserindringer til orlogs, på koffardifart og i Toldvæsenets tjeneste) (København 2008) 350+381 s.

Red. Maritim Kontakt XXIX (København 2007) 152 s.

Red. [sammen med Christian Lemée] Maritim Kontakt XXVIII (=Skibsbyggeri og søfart i Renæssancen) (København 2006) 138 s.

Red. Maritim Kontakt XXVII (=Erik Gøbel: Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684 (København 2005) 274 s.

Red. Maritim Kontakt XXVI (København 2004) 125 s.

Red. Maritim Kontakt XXV (=Jens Kusk Jensen: Navigationens Udvikling – og lidt om hans liv og håndbøger) (København 2003) 269 s.

Red. [sammen med Hans Jeppesen] Maritim Kontakt XXIV (Hilsen fra søens folk. Festskrift til Anders Monrad Møller 2. maj 2002) (København 2002) 250 s.

Red. Maritim Kontakt XXIII (=Bernhard David Larsen: Erindringer fra et liv til søs 1900-1946, udgivet ved Kåre Lauring) (København, 2001) 147 s.

Red. [sammen med Benoît Verstraete] Koloniale waren. Deens-West-Indië (=Kruispunt 187) (Brugge 2001) 364 s.

Bidragyder til Årsbibliografi 1999. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 2000) 24 s.

Red. Maritim Kontakt XXII (København, 2000) 133 s.

Red. Maritim Kontakt XXI (=I kamp for flåden. En levnedsskildring af Kommandør Halfdan B. Barfod, fortalt af Jørgen H. Barfod) (København, 1999) 202 s.

Medred. af Årsbibliografi 1998. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1999) 24 s.

Register til Køge Studier. Årsskrift for lokalarkiverne i Køge Kommune 1988-1997 (i Køge Studier 1997, 1998, 49-50).

Medred. af Årsbibliografi 1997. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1998) 28 s.

Red. Maritim Kontakt XX (København, 1998) 127 s.

Medred. af Årsbibliografi 1996. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1997) 44 s.

Udg. Glimt fra de dage der gik. Troenseskipper Christian L. Sørensens Erin­dringer 1894-1928 (=Maritim Kontakt XIX) (København, 1997) 264 s.

Kildeskriftselskabets tilsynsførende [sammen med Erik Nørr og Gunner Lind] ved Michael Bregnsbos udgivelse af Folk skriver til kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet. En kildestudie i Danske Kancellis supplikprotokoller (København 1997) 343 s.

Red. [sammen med Karen Hjorth] Statens Arkiver. Årsberetning 1995 (København, 1996) 16 s.

Medred. af Årsbibliografi 1995. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1996) 36 s.

Red. [sammen med Jens Lorentzen] Maritim Kontakt XVIII (Køben­havn, 1996) 135 s.

Red. [sammen med Jens Lorentzen] Maritim Kontakt XVII (=Jens Kusk Jensen: En Sømands Oplevelser i Fred og Krig) (Kø­ben­havn, 1995) 216 s.

Medred. af Årsbibliografi 1994. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1995) 39 s.

Red. [sammen med Karen Hjorth] Statens Arkiver. Årsberetning 1994 (København, 1995) 16 s.

Red. Statens Arkiver. Intern årsberetning 1994 (København, 1995) 58 s.

Medred. af Årsbibliografi 1993. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1994) 34 s.

Oversættelse fra engelsk af Dan Hopkins: Tossede kort og planer (i Siden Saxo 10:2 1993 s.21-27).

Medred. af Årsbibliografi 1992. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1993) 31 s.

Red. [sammen med Jens Lorentzen] Maritim Kontakt XVI (Køben­havn, 1993) 166 s.

Red. [sammen med Mette Felbo] Hvem forsker i hvad (København, 1993) 47 s.

I hovedredaktionen (som Review Editor) af Scandinavian Econ­omic Hist­ory Review vol. 41-45 1993-1997.

Medred. af Årsbibliografi 1991. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1992) 30 s.

Medred. af Årsbibliografi 1990. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1991) 28 s.

Medred. af Årsbibliografi 1889. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1990) 32 s.

Medred. af Årsbibliografi 1988. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1989) 30 s.

Red. [sammen med Erik Housted et al.] Maritim Kontakt til Jørgen H. P. Barfod 2. marts 1988 (=Maritim Kontakt XII) (København, 1988) 208 s.

Red. Årsbibliografi 1987. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1988) 34 s.

Personregister og Stedregister (i Inger Dübeck: Fra gammel dansk til ny svensk ret. Den retlige forsvenskning i de tabte territorier 1645-1683 (København, 1987) s.123-126).

Red. Årsbibliografi 1986. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1987) 42 s.

Udg. efterladt manuskript Erik Gøbel (senior): Egebæksvang (i Helsingør Kommunes Museers Årbog 1987 s.4-50).

Red. Årsbibliografi 1985. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1986) 56 s.

Red. Årsbibliografi 1984. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1985) 47 s.

Red. [sammen med Hans Chr. Bjerg] Johan Hvidtfeldt: Fra kapi­tulationsdagene 1945 – Wehrmachtbefehlshaber Dänemark: Kriegs­tagebuch (=Studier og Kilder II) (København, 1985) 128 s.

Personregister (i Hans Chr. Bjerg: Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945 II (København, 1985) s.305-314).

Red. Årsbibliografi 1983. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1984) 92 s.

Red. Årsbibliografi 1982. Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning (København, 1983) 58 s.

Transskription af Nogle Dagbogsoptegnelser vedkommende Slaget 2. April 1801 (=Ny kongelig Samling, 260, 8vo), publiceret af Ole Feldbæk: “Løjtnant Bille på Prøvestenen. En nyfunden kilde til Slaget på Reden” (i Fund og Forskning XXV 1981 s.87-106)