Menu Luk

   

Mine publikationer

Gennem årene har jeg publiceret lidt over 200 artikler og bøger samt redigeret mange tusinde tryksider. Min seneste bog er Under sejl til Asien, Afrika og Amerika. Danske skibe, sejladser og sømænd 1600-1850, der udkom i 2021, og som blev nomineret som Årets Historiske Bog 2021.

De fleste af mine publikationer findes opregnet her på siden, opdelt efter hovedemner.

Net-publikationer
Dansk Vestindien
Tropekolonierne i øvrigt
Slavehandel
Søfartshistorie
Administrationshistorie
Køges historie
Andet

 

Net-publikationer

Øresundstoldregnskaberne, 1497-1857 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstoldregnskaberne – tre indførsler i de originale regnskabsprotokoller, 1497-1845 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstraktaten og afviklingen af sundtolden fra 1. april 1857 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstraktaten, 14. marts 1857 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstoldregnskaberne 1497-1857. En kilde til international, regional og lokal skibsfart og varetransport (i Gransk 2021:1, s. 35-48), kan findes på http://gransk.dk/wp-content/uploads/2021/12/kap-4.pdf

The Danish West Indies, 1660s-1750s: Formative Years (i Lou Roper, red., The Torrid Zone. Caribbean Colonization and Cultural Interaction in the Long Seventeenth Century, Columbia, South Carolina, 2018, s. 118-131). Findes som E-bog.

David Hamilton Jackson (januar 2017 på Danmarkshistorien.dk).

Den danske slavehandel (januar 2017 på Danmarkshistorien.dk).

Danmarks slavehandel (i Dansk Vestindisk Selskabs Magasinet 52. årg. nr.1 2017, s. 8-9), og findes som pdf her.

David Hamilton Jackson – en vestindisk arbejderleder (i Personalhistorisk Tidsskrift 2017, 2017, s. 14-34), og via genealogi.dk.

Slavetransporterne (Webudstilling på dwis.dk, uploaded 09.03.2016).

Cordt Gylves Orm. En skippers karriere i dansk vestindiefart i 1700-tallet (i Sjæklen 2015, 2016, s. 8-23), og kan findes på pup.fimus.dk.

The Danish Slave Trade and Its Abolition (Leiden og Boston 2016) xiv + 305 s. Findes som E-Bog.

Kristof Glamann 26. august 1923-8. oktober 2013 (i Historisk Tidsskrift 115, 2015, s. 189-195) [nekrolog], og via tidsskrift.dk.

Ny dansk-vestindisk hjemmeside www.virgin-islands-history.org (i Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad L:1 2015, s. 7-11), og som pdf.

Vello Helk, 23. september 1923-14. marts 2014 (i Historisk Tidsskrift 114, 2014, s. 459-462) [nekrolog], og via tidsskrift.dk.

Le Palais Thott, au coeur des relations diplomatiques franco-danoises. Exposition virtuelle d’archives, Kbh. 2013, 64 s., på http://www.ambafrance-dk.org/Visitez-notre-exposition-en-ligne [s. m. Frédéric du Laurens]

Baltic Shipping and Trade, 1497-1857: Research Possibilities of Sound Toll Registers Online (på http://www.soundtoll.nl/www/files/Goebel.pdf)

Øresundstolden og dens regnskaber 1497-1857 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2010, s. 41-72), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/05/2010_oeresundstolden_og_dens_regnskaber_41-72.pdf

Danmarks slavehandelsforbud 1792 (i Siden Saxo XXVI:1 2009, s. 40-49), også på http://www.universitypress.dk/images/pdf/2290.pdf

Første danske rejse til Sankt Croix med skibet Enigheden 1733-1734 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2009, s. 91-115), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/05/2009_foerste_danske_rejse_til_sankt_croix_91-115.pdf

Christen Prams breve fra Dansk Vestindien 1820-1821 (Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad XLIII, 2008, s. 21-25), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2008-1-JANUAR.pdf

Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684 (=Maritim Kontakt 27) (Kbh. 2005, 274 s.), også på Maritimk27.pdf (marinehist.dk)

Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejser 1670-1684 (i Siden Saxo XXIII:2 2006, s. 4-12) [2006 også på http://130.225.142.181/fileadmin/saxo-abstract-uploads/jens_mortensen_sveigaards_ostindiske_rejser_16701684_2006_2.pdf]

Dansk Vestindien (i Dansk Vestindisk Selskab XL:5, 2005, s. 15-26), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2005-5-NOVEMBER.pdf

Danske i det nederlandske ostindiske kompagnis tjeneste i det 17. århundrede (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2003, s. 7-29), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/2003Danskeidetnederlandskeostindiskekompagnistjeneste7-30.pdf

Madeira i dansk-norsk søfart og handel i det attende og tidlige nittende århundrede (i Sjøfartshistorisk Årbok, Bergen 2003, s. 128-156)

Et havnemesterregnskab 1854/55 (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVII:1 2002, s. 15-16), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2002-1-JANUAR.pdf

Trykte kildeudgaver (=Rigsarkivets publikumsfoldere nr. 33) (Kbh. 2002, 8 s.) [findes også på www.sa.dk/ra/salgservice/FOLDERE/Kildeud.htm]

Landliste for Sankt Thomas 1688 (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVII:2 2002, s. 18-19), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2002-2-MARTS.pdf

A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U. S. Virgin Islands), 1671-1917 (Odense 2002, 350 s.) [findes også på http://www.virgin-islands-history.dk/]

Hjemmesiden www.virgin-islands-history.dk (oprettet 2002)

Alle gode gange tre (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVII:5 2002, s. 27-28), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2002-5-NOVEMBER.pdf

Vestindisk Kompagnis oktroj 1671 (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVI:3 2001, s. 26-27), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2001-3-JUNI.pdf

Sukkeret sejles hjem (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVI:5 2001, s. 18-19), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2001-5-SEPTEMBER.pdf

The Danish Edict of 16th March 1792 to Abolish the Slave Trade (i Jan Parmentier & Sander Spanoghe, eds., Orbis et orbem. Liber amicorum Jan Everaert (Gent 2001) s. 251-264) [findes også på hjemmesiden www.afin.org] [genoptrykt i Jeremy Black, ed., The Atlantic Slave Trade, vol. 4, Aldershot 2006, s. 1-13] [genoptrykt i Arnold R. Highfield & George F. Tyson, eds., Negotiating Enslavement. Perspectives on Slavery in the Danish West Indies, St. Croix, 2009, s. 129-141]

Sankt Thomas havn i det 19. og tidlige 20. århundrede (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2001, s. 23-64), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/2001SanktThomashavn23-64.pdf

David Hamilton Jackson – rebel eller helt? (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVI:6 2001, s. 12-13), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2001-6-NOVEMBER.pdf

NOREG. Tværregistratur over norgesrelevant materiale i Rigsarkivet i København (København 2000, 309 s.), også på Arkivalieronline (sa.dk)

Besejlingen af Sankt Thomas havn 1816-1917 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2000, s. 7-35), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/2000BesejlingenafSanktThomas7-36.pdf

Embedsmanden Peter Morup (1700-1789) – i Rentekammeret og hjemme (Personalhistorisk Tidsskrift CXIX 1999, s. 153-167), på https://www.genealogi.dk/images/pht/1999_2/1999_2.pdf

Glimt fra de Dage, der gik. Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928 (=Maritim Kontakt 19) (København 1997, 264 s.), også på Maritimk19.pdf (marinehist.dk)

Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrationen (København 1997, 282 s.), også på Arkivalieronline (sa.dk)

Management of the Port of Saint Thomas, Danish West Indies, during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (The Northern Mariner/Le Marin du Nord VII:4 1997, s. 45-63), også på https://www.cnrs-scrn.org/northern_mariner/vol07/tnm_7_4_45-63.pdf

Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838 (i Han¬dels- og Søfartsmuseets Årbog 1991, s. 37-72), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1991DendanskebesejlingafVestindien37-72.pdf

Bestyrelsesrådet for Statens Skoleskib “Danmark” 1932-58, Navigationsuddannelsesrådet 1958-67, Statens Skoleskib “Danmark” 1932- (i Wilhelm von Rosen (red.): Rigsarkivet og hjælpemid¬lerne til dets benyttelse II:3 1848-1990 (Kbh. 1991) s. 1374f), også på https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/Guide-II-3-komp.pdf

Historiske orkaner (i Dansk Vestindisk Selskab XXIV:4 1989, s. 20-25), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-1989-4-NOVEMBER.pdf

Orlogsfregatten Bornholms konvojrejse til Vestindien 1780-1781 (i Maritim Kontakt 13, 1989, s. 16-33), også på Maritimk13.pdf (marinehist.dk)

Sejldugsmanufakturet i Køge 1687-1735 (i Maritiim Kontakt 12, 1988, s. 58-83), også på
Maritimk12.pdf (marinehist.dk)

Asiatisk Kompagnis sejlads på Indien 1732-1772 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1987, s. 22-86) – (også i uddrag på færøsk i Mondul XIV:1 1988, s. 29-31), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1987Asiatiskkompagnissejlads22-86.pdf

Søren Sommer’s “En kort Beskrivelse om Skt. Thomas og Skt. Croix udi Vestindien” (1738) (i Dansk Vestindisk Selskab XXI:1 1986, s. 12-21), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-1986-1-JANUAR.pdf

De algierske søpasprotokoller. En kilde til langfarten 1747-1840 (i Arkiv IX 1983, s. 65-108), også på https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=215103#215103,40608758

Dansk sejlads på Vestindien og Guinea 1671-1807 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1982, s. 5-53), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1982Dansksejlads5-53.pdf

Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt (i Fortid og Nutid XXVIII 1980, s. 535-569), også på https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73674/106550

Sygdom og død under hundrede års kinafart (i Handels- og Sø¬fartsmuseets Årbog 1979, s. 75-130), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1979Sygdomogdoed75-130.pdf

Asiatisk Kompagnis kinafarter 1732-1772. Sejlruter og sejltider (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1978, s. 7-46), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1978Asiatiskkompagniskinafarter7-46.pdfl

 

Dansk Vestindien

Under sejl til Asien, Afrika og Amerika. Danske skibe, sejladser og sømænd 1600-1850 (Kbh. 2021, 416 s.)

Vestindiske kilder nu på nettet (i Dansk Vestindisk Selskabs Magasinet 55. årg. nr. 4, 2020, s. 15-17)

Nekrolog. Arnold R. Highfield (i Dansk Vestindisk Selskabs Magasinet 54. årg. nr. 5, 2019, s. 6-7)

Nekrolog. William F. Cissel (i Dansk Vestindisk Selskab. Magasinet 54. årg. nr. 3, 2019, s. 5)

Hertugdømmet Slesvigs søfart på Vestindien og Sydamerika 1750-1838 (i Marco L. Petersen, red., Sønderjylland-Schleswig Kolonial. Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen, Odense 2018, s. 121-136)

The Danish West Indies, 1660s-1750s: Formative Years (i Lou Roper, red., The Torrid Zone. Caribbean Colonization and Cultural Interaction in the Long Seventeenth Century, Columbia, South Carolina, 2018, s. 118-131). Findes som e-bog.

Dansk Vestindien 1672-1917. Udstilling i anledning af 100-året for salget af øerne / Danish West Indies 1672-1917. Exhibition marking the centennial of the sale of the islands (Kbh. 2017) 32 s.

Køge-egnen og Dansk Vestindien (i Køge Studier 2016, Køge 2017, s. 4-25).

Danmark-Norge i Vestindien 1672-1720 og Forandringens år 1720-40 (i Poul Erik Olsen, red., Vestindien. St. Croix, St. Thomas og St. Jan, Kbh. 2017, s. 48-129) [s. m. Louise Sebro]

David Hamilton Jackson – en vestindisk arbejderleder (i Personalhistorisk Tidsskrift 2017, 2017, s. 14-34), og via genealogi.dk.

David Hamilton Jackson (januar 2017 via danmarkshistorien.dk).

Er det vestindiske perspektiv blevet inddraget nok? (i Politiken 29.03.2017)

Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754 (i Siden Saxo XXXIII:1, 2016, s. 4-13)

Vestindisk-guineisk Kompagni 1671-1754. Studier og kilder til kompagniet og kolonierne med Peder Mariagers beretning om kompagniet (Odense 2015, 344 s.)

Cordt Gylves Orm. En skippers karriere i dansk vestindiefart i 1700-tallet (i Sjæklen 2015, 2016, s. 8-23), også på http://pub.fimus.dk/Sjaeklen2015/files/assets/basic-html/page-11.html

Ny dansk-vestindisk hjemmeside www.virgin-islands-history.org (i Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad L:1 2015, s. 7-11), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2015-1.pdf

Første danske rejse til Sankt Croix med skibet Enigheden 1733-1734 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2009, s. 91-115), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/05/2009_foerste_danske_rejse_til_sankt_croix_91-115.pdf

Christen Prams breve fra Dansk Vestindien 1820-1821 (Dansk Vestindisk Selskabs medlemsblad XLIII, 2008, s. 21-25), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2008-1-JANUAR.pdf

Vestindiske lokalarkiver / West Indian Local Archives (i Karen Skovgaard-Petersen, ed., Danmark / Denmark & UNESCOs Memory of the World Register, Kbh. 2006, s. 56-59)

Dansk Vestindien (i Dansk Vestindisk Selskab XL:5, 2005, s. 15-26), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2005-5-NOVEMBER.pdf

A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U. S. Virgin Islands), 1671-1917 (Odense 2002, 350 s.)

Et havnemesterregnskab 1854/55 (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVII:1 2002, s. 15-16), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2002-1-JANUAR.pdf

Landliste for Sankt Thomas 1688 (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVII:2 2002, s. 18-19), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2002-2-MARTS.pdf

Alle gode gange tre (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVII:5 2002, s. 27-28), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2002-5-NOVEMBER.pdf

Hjemmesiden www.virgin-islands-history.dk (oprettet 2002)

Dansk-vestindisk arkivsamarbejde (i Nordisk Arkivnyt XXXXVII 2002, s. 184-187)

David Hamilton Jackson – rebel eller helt? (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVI:6 2001, s. 12-13), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2001-6-NOVEMBER.pdf

Beknopte geschiedenis van de Deens-West-Indië, 1666-1917 (i Erik Gøbel & Benoît Verstraete, eds., Koloniale waren. Deens-West-Indië (=Kruispunt 187), Brugge 2001, s. 35-50) [også i engelsk oversættelse A Brief History of the Danish West Indies, 1666-1917, sammesteds, s. 18-34]

Vestindisk Kompagnis oktroj 1671 (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVI:3 2001, s. 26-27), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2001-3-JUNI.pdf

Sukkeret sejles hjem (i Dansk Vestindisk Selskab XXXVI:5 2001, s. 18-19), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-2001-5-SEPTEMBER.pdf

Sankt Thomas havn i det 19. og tidlige 20. århundrede (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2001, s. 23-64), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/2001SanktThomashavn23-64.pdf

Dansk-vestindisk arkivprojekt (i Nordisk Arkivnyt 2001, s. 56-58)

Besejlingen af Sankt Thomas havn 1816-1917 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2000, s. 7-35), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/2000BesejlingenafSanktThomas7-36.pdf

Saint Croix, Historie (i Den Store Danske Encyclopædi XVI 2000, s. 495)

Saint John, Historie (i Den Store Danske Encyclopædi XVI 2000, s. 498)

Saint Thomas, Historie (i Den Store Danske Encyclopædi XVI 2000, s. 501-502)

Scholten, Peter von (i Den Store Danske Encyclopædi XVI 2000, s. 644)

Vestindisk Kompagnis reglement 1671 (i Nordisk Arkivnyt XLIV 1999, s. 126-127)

Vestindisk projekt (Siden Saxo XVII:1 1999, s. 47-48)

Overførsel af arkivalier (Kulturkontakten VIII:8 1999, s. 22-23)

The Voyage of the Bornholm: Danish Convoy Service in the Caribbean, 1780-1781 (i David J. Starkey et al. (eds.): Pirates and Privateers. New Perspectives on the War on Trade in the Eighteenth and Nineteenth Centuries) (Exeter, 1997) s. 245-264)

Management of the Port of Saint Thomas, Danish West Indies, during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (The Northern Mariner/Le Marin du Nord VII:4 1997, s. 45-63), også på https://www.cnrs-scrn.org/northern_mariner/vol07/tnm_7_4_45-63.pdf

Charlotte Amalie (i Den Store Danske Encyclopædi IV 1996, s. 137)

Christiansted (i Den Store Danske Encyclopædi IV 1996, s. 197-198)

Dansk Vestindien (i Den Store Danske Encyclopædi IV 1996, s. 645-646)

Die Schiffahrt Altonas nach Westindien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (i Jahrbuch für Altonaer Museum in Hamburg XXVIII-XXXI 1995, s. 11-24)

Shipping through the Port of St. Thomas, Danish West Indies, 1816-1917 (i International Journal of Maritime History VI 1994, s. 155-173)

Med krydseren Valkyrien til Martinique under vulkanudbruddet i 1902 (i Siden Saxo X:2 1993, s. 2-8)

Den danske besejling af Vestindien og Guinea 1671-1838 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1991, s. 37-72), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1991DendanskebesejlingafVestindien37-72.pdf

Volume and Structure of Danish Shipping to the Caribbean and Guinea, 1671-1838 (i International Journal of Maritime Hi¬story II 1990, s. 103-131)

Orlogsfregatten “Bornholm”s konvojrejse til Vestindien 1780-1781 (i Maritim Kontakt XIII 1989, s. 16-33), også på Maritimk12.pdf (marinehist.dk)

The Danish West India Company Records in the Danish National Archives (=Society of Virgin Islands Historians. Occasional Papers Series no.1) (Christi-ansted, St. Croix, 1989) 11 s.

Historiske orkaner (i Dansk Vestindisk Selskab XXIV:4 1989, s. 20-25), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-1989-4-NOVEMBER.pdf

Ladeliste eines im dänischen Dreieckshandel eingesetzten Schiffes, 1699-1701 (i Eberhard Schmitt (ed.): Dokumente zur Ge¬¬schichte der europäischen Expansion IV: Wirtschaft und Han¬del der Koloni¬alreiche (München, 1988) s. 101-105)

Søren Sommer’s “En kort Beskrivelse om Skt. Thomas og Skt. Croix udi Vestindien” (1738) (i Dansk Vestindisk Selskab XXI:1 1986, s. 12-21), også på http://dwis.dk/images/Dokumenter/Medlemsblade/DVS-1986-1-JANUAR.pdf

Danish West Indies (i Byron J. Nordstrom (ed.): Dictionary of Scandinavian History (Westport, Conn., 1986) s. 134-136)

Danish Trade to the West Indies and Guinea 1671-1754 (i Scandinavian Economic History Review XXXI 1983, s. 21-49)

Danske besiddelser i Vestindien (i Henning Dehn-Nielsen (red.): Lademanns Verdenshistorie III (Kbh. 1983) s. 50-51)

Dansk sejlads på Vestindien og Guinea 1671-1807 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1982, s. 5-53), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1982Dansksejlads5-53.pdf

 

Tropekolonierne i øvrigt

Rejsen til Canton (Æra 2. årg. nr. 2, 2022, s. 130-142)

Under sejl til Asien, Afrika og Amerika. Danske skibe, sejladser og sømænd 1600-1850 (Kbh. 2021, 416 s.)

Danskerne kom til Trankebar som købmænd (i Kristeligt Dagblad 23.11.2018)

The Danish Asiatic Company and Its China Trade, 1732-1838 (i Benjamin Asmussen, red., Business, Shipping and Culture. Danish-Norwegian Shipping in China for 300 Years, Shanghai 2017, s. 1-24).

Handelen på Kina. 1700-tallets guldgrube (i Niels Brimnes, red., Indien. Tranquebar, Serampore og Nicobarerne, Kbh. 2017, s. 192-194).

Danmark og kolonierne (i Politiken 26.03.2017) [s.m. Niels Brimnes og Mikkel Venborg Pedersen].

Colonial empires (i The Cambridge History of Scandinavia, vol. II, 1520-1870, eds. E. I. Kouri and Jens E. Olesen, Cambridge 2016, s. 279-309).

Radiating from Tranquebar. Education in Serampore, 1800-1845 (i Esther Fihl & A. R. Venkatachalapathy, eds., Beyond. Tranquebar. Grappling Across Cultural Borders in South India, New Delhi 2014, s. 556-578).

Skibe på langfart. Sejladser fra København til Asien, Afrika og Amerika i 1600- og 1700-tallet (i Historiske Meddelelser om København 2014, 2014, s. 44-73).

Søfart, handel og tropekolonier (i Forskningen i Statens Arkiver. Årsberetning for 2011, Kbh. 2012, s. 17-24).

Mål, vægt og mønt: Tropekolonierne (i Erik Nørr & Jesper Thomassen, eds., Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne, Kbh. 2007, s. 388).

Tropekolonierne (i Erik Nørr & Jesper Thomassen, eds., Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne, Kbh. 2007, s. 301-384).

Jens Mortensen Sveigaards beretning om sine rejser til Ostindien 1670-1684 (i Noter fra Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF nr. 174, 2007, s. 9-17).

Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejser 1670-1684 (i Siden Saxo XXIII:2 2006, s. 4-12) [2006 også på http://130.225.142.181/fileadmin/saxo-abstract-uploads/jens_mortensen_sveigaards_ostindiske_rejser_16701684_2006_2.pdf]

Tropehandelskompagniernes arkiver / Archives of the Danish Overseas Trading Companies (i Karen Skovgaard-Petersen, ed., Danmark / Denmark & UNESCOs Memory of the World Register, Kbh. 2006, s. 22-25)

Jens Mortensen Sveigaards ostindiske rejsebeskrivelse 1665-1684 (=Maritim Kontakt 27) (Kbh. 2005, 274 s.), også på Maritimk27.pdf (marinehist.dk)

Dutch Influences on the Danish East India Company, 1616-c.1629 (i Jan Parmentier, ed., Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief, Zutphen 2005, s. 177-186)

Det Seramporske Collegium. Skoler og College i Serampore 1800-1845 (i Børge Riis Larsen & Christian Larsen & Vagn Skovgaard-Petersen, eds., Skole – kirke – arkiv. Tilegnet Erik Nørr på 60-årsdagen 11. november 2004, Odense 2004, s. 27-39)

Straffefanger i kolonierne? (i Siden Saxo XXI:2 2004, s. 32)

Tranquebar (i Den Store Danske Encyclopædi XIX 2001, s. 211)

Nicobarerne, Historie (i Den Store Danske Encyclopædi XIV 1999, s. 163)

Negerslaver – en gruppe uden rettigheder (Nyt fra Nationalmuseet LXXX 1998, s. 19-21)

Kiøge, Jens Adolph (i Den Store Danske Encyclopædi X 1998, s. 571)

Ostindiefareren ”Oldenburg” 1672 (i Siden Saxo XIV:2 1997, s. 50)

Isert, Paul (i Den Store Danske Encyclopædi IX 1997, s. 504)

Danske tropekolonier (i Den Store Danske Encyclopædi IV 1996, s. 615-616)

Christiansborg (i Den Store Danske Encyclopædi IV 1996, s. 193)

Carstensen, Edward (i Den Store Danske Encyclopædi IV 1996, s. 53)

Anker, Peter (i Den Store Danske Encyclopædi I 1994, s. 432-433)

Danish Companies’ Shipping to Asia, 1616-1807 (i Jaap R. Bruijn & Femme S. Gaastra (eds.): Ships, Sailors and Spices. East India Companies and their Shipping in the 16th, 17th and 18th Centuries (Amsterdam, 1993) (=NEHA Se¬ries III, 20) s. 99-120)

The Danish Trading Companies. Their Organization, Trade, and Shipping, 1671-1807 (i Svend E. Holsoe & John H. McCollum (eds.): The Danish Pre¬sen¬ce and Le¬gacy in the Virgin Is¬lands (Frederiksted, St. Croix, 1993) s. 1-14)

Danish Country Trade Routes in Asian Waters in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (i Karl Reinhold Haellqvist (ed.): Asian Trade Routes. Continental and Maritime (=Studies in Asian Topics XIII) (London, 1991) s. 104-116+284)

Handelskompagnier (i Erik Alstrup & Poul Erik Olsen (eds.): Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II (Kbh. 1991) s. 306-308)

Asiatisk Kompagnis sejlads på Indien 1732-1772 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1987, s. 22-86) – (også i uddrag på færøsk i Mondul XIV:1 1988, s. 29-31), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1987Asiatiskkompagnissejlads22-86.pdf

Kolonier (kort 112.a og 112.b og 112.c i Jette Kjærulff Hel¬lesen & Ole Tuxen (eds.): Historisk Atlas Danmark (Kbh. 1988))

Med “Kronprinsessen” på kinatogt 1822-1823 (i Årbog for Svend¬borg og Omegns Museum 1986, s. 53-71)

Danish Posts in Africa (i Byron J. Nordstrom (ed.): Dictio¬nary of Scandinavian History (Westport, Conn., 1986) s. 130-131)

Danish Posts in Asia (i Byron J. Nordstrom (ed.): Dictio¬nary of Scandinavian History (Westport, Conn., 1986) s. 131-134)

En dansk kinakaptajn (i Siden Saxo II:2 1985, s. 15-24)

Kolonierne i den “florissante” tid (i Henning Dehn-Nielsen (red.): Lademanns Verdenshistorie III (Kbh. 1983) s. 126-127)

Danske besiddelser i Asien og Afrika (i Henning Dehn-Nielsen (red.): Lademanns Verdenshistorie III (Kbh. 1983) s. 48-49)

De sidste danske tropebesiddelser (i Henning Dehn-Nielsen (red.): Lademanns Verdenshistorie IV (Kbh. 1983) 1983 s. 78-79)

The Danish Asiatic Company’s Voyages to China 1732-1833 (i Scan¬dinavian Economic History Review XXVII 1979, s. 22-46)

Sygdom og død under hundrede års kinafart (i Handels- og Sø¬fartsmuseets Årbog 1979, s. 75-130), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1979Sygdomogdoed75-130.pdf

Asiatisk Kompagnis kinafart 1732-1833. Et specialereferat (i 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning VIII:3, 1979 s. 25-31)

Asiatisk Kompagnis kinafarter 1732-1772. Sejlruter og sejltider (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1978, s. 7-46), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1978Asiatiskkompagniskinafarter7-46.pdf

 

Slavehandel

Under sejl til Asien, Afrika og Amerika. Danske skibe, sejladser og sømænd 1600-1850 (Kbh. 2021, 416 s.)

Danmarks slavehandel (i Dansk Vestindisk Selskabs Magasinet 52. årg. nr.1 2017, s. 8-9), også som pdf via dwis.dk.

Den danske slavehandel (januar 2017 via danmarkshistorien.dk).

Ny bog om Danmarks slavehandel: The Danish Slave Trade and Its Abolition (i Siden Saxo 2017:1, s. 52).

Slavehandelen under Dannebrog 1647-1806 (i Per Oluf Hernæs, red., Vestafrika. Forterne på Guldkysten, Kbh. 2017, s. 182-221).

The Danish Slave Trade and Its Abolition (Leiden og Boston 2016) xiv + 305 s. Også som e-bog og i 2021 genudgivet som paperback, se https://brill.com/view/title/33573.

Slavetransporterne (webudstilling på http://dwis.dk/digitale-udstillinger/sofart-og-handel/slavetransporter, uploaded 09.03.2016)

Dansk slavehandel på trekantruten. Guineisk Kompagnis instrukser 1771 (i Danske Magazin 51:2, 2012, s. 515-553)

Danish Shipping along the Triangular Route, 1671-1802: Voyages and Conditions on Board (i Scandinavian Journal of History 36, 2011, s. 136-156)

Danmarks slavehandelsforbud 1792 (i Siden Saxo XXVI:1 2009, s. 40-49), også på http://www.universitypress.dk/images/pdf/2290.pdf

Det danske slavehandelsforbud 1792. Studier og kilder til forhistorien, forordningen og følgerne (Odense 2008, 335 s.)

De danske mennesketransporter over Atlanten (i Per Nielsen (ed.): Fra slaveri til frihed. Det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1848. Symposium den 3. juli 1998 på Nationalmuseet i anledning af 150-året for slaveriets ophør på de dansk-vestindiske øer (Kbh. 2001) s. 19-24)

The Danish Edict of 16th March 1792 to Abolish the Slave Trade (i Jan Parmentier & Sander Spanoghe, eds., Orbis et orbem. Liber amicorum Jan Everaert (Gent 2001) s. 251-264) [findes også på hjemmesiden www.afin.org] [genoptrykt i Jeremy Black, ed., The Atlantic Slave Trade, vol. 4, Aldershot 2006, s. 1-13] [genoptrykt i Arnold R. Highfield & George F. Tyson, eds., Negotiating Enslavement. Perspectives on Slavery in the Danish West Indies, St. Croix, 2009, s. 129-141]

De Deense Verordening van 16 maart 1792 tot afschaffing van de slavenhandel (i Erik Gøbel & Benoît Verstraete, eds., Koloniale waren. Deens-West-Indië (=Kruispunt 187), Brugge 2001, s. 262-280) [også i engelsk oversættelse The Danish Edict of 16th March 1792 to Abolish the Slave Trade, sammesteds, s. 244-261]

Forord (i Leif Svalesen: Slaveskibet Fredensborg og dansk-norsk slavehandel i 1700-tallet (Kbh. 1996) s. 7-11) – også i engelsksproget udgave Foreword (i Leif Svalesen: The Slave Ship Fredensborg (Jamaica, 2000) s. 8-11)

Slaveskibet ”Fredensborg” 1768 (i Siden Saxo XIV:3 1997, s. 50)

Danske formuer skabt af blod, sved og tårer (i Kontakt. Inter¬nationalt Magasin 1995/1996 6, s. 30-33)

 

Søfartshistorie

Guldet fra Øresund (Århus 2024, 100 s.)

Øresundstoldregnskaberne, 1497-1857 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstoldregnskaberne – tre indførsler i de originale regnskabsprotokoller, 1497-1845 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstraktaten og afviklingen af sundtolden fra 1. april 1857 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstraktaten, 14. marts 1857 (februar 2024 på Danmarkshistorien.dk)

Øresundstoldregnskaberne 1497-1857. En kilde til international, regional og lokal skibsfart og varetransport (i Gransk 2021:1, s. 35-48), kan findes på http://gransk.dk/wp-content/uploads/2021/12/kap-4.pdf

Under sejl til Asien, Afrika og Amerika. Danske skibe, sejladser og søfolk 1600-1850 (København 2021, 416 s.)

Skip Fischer. An appreciation (i International Journal of Maritime History 30, 2018, s. 599-620 [s.m. Jaap Bruijn m.fl.]

The Records of the Sound Toll administration, 1497-1858 (i Ole Degn, red., The Sound Toll at Elsinore. Politics, Shipping and the Collection of Duties, 1429-1857, Kbh. 2017, s. 505-547).

The Danish Algerian Sea Passes, 1747-1838: An Example of Extraterritorial Production of Human Security (i Cornel Zwierlein & Rüdiger Graf & Magnus Ressel, eds., The Production of Human Security in Premodern and Contemporary History, Köln 2010 (= Historical Social Research / Historische Sozialforschung 35), s. 164-189).

Øresundstolden og dens regnskaber 1497-1857 (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2010, s. 41-72), og som pdf via mfs.dk.

The Sound Toll Registers Online Project, 1497-1857 (i International Journal of Maritime History XXII, 2010, s. 305-324 og 508-510).

Øresundstoldens arkivalier 1497-1858 (i Ole Degn, ed., Tolden i Sundet. Toldopkrævning, politik og skibsfart i Øresund 1429-1857, Kbh. 2010, s. 569-588).

Øresundstoldregnskaberne 1497-1857. Nu også på internettet – ved hollandsk indsats (Nordisk Arkivnyt 2010, s. 144-145).

Øresundtoldregnskaberne – et internationalt skatkammer (i Siden Saxo XXV:2 2008, s.16-24).

Madeira: Port of Call for Danish-Norwegian Ships in the 18th and 19th Centuries (i Islenha 39, Madeira 2006, s. 74-79).

Danish Shipping and Trade with Asia around 1800 (i Eva Heinzelmann & Stefanie Robl & Thomas Riis, eds., Der dänische Gesamtstaat. Ein unterschätzes Weltreich? / The Oldenburg Monarchy. An Underestimated Empire?, Kiel 2006, s. 72-88).

Danes in the Service of Dutch East India Company in the Seventeenth Century (i International Journal of Maritime History XVI 2004, s. 77-93 og 351-353).

Danske i det nederlandske ostindiske kompagnis tjeneste i det 17. århundrede (i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 2003, s. 7-29), også på http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/2003Danskeidetnederlandskeostindiskekompagnistjeneste7-30.pdf

Madeira i dansk-norsk søfart og handel i det attende og tidlige nittende århundrede (i Sjøfartshistorisk Årbok, Bergen 2003, s. 128-156)

Norsk søfart på Middelhavet og tropekolonierne 1747-1807, belyst ved hjælp af de algierske søpasprotokoller (i Kjell J. Bråstad & Knut Johannessen & Trond Sirevåg, eds., Med Clio til Kringsjå. Festskrift til riksarkivar John Herstad, Oslo 2002, s. 349-363)

De Sonttolregisters (i Remmelt Daalder et al. (eds.), Goud uit Graan. Nederland en het Oostzeegebied 1600-1850 (Zwolle, 1998) s. 25)

Skuder og kompagnier. Dansk søfarts historie II 1588-1720 [sammen med Ole Degn] (Kbh. 1997) 224 s.

Glimt fra de Dage, der gik. Troenseskipper Christian L. Sørensens Erindringer 1894-1928 (=Maritim Kontakt XIX) (Kbh. 1997) 264 s., også på også på Maritimk19.pdf (marinehist.dk)

Hjuldamperen ”Hjejlen” 1861 (i Siden Saxo XIV:4 1997, s. 50)

S/S Saxo 1907-1917. Skibet, der sank to gange (i Siden Saxo XIV:1 1997, s. 50)

Søforsikring (i Erik Alstrup & Poul Erik Olsen (eds.): Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II (Kbh. 1991) s. 871-873)

Bestyrelsesrådet for Statens Skoleskib “Danmark” 1932-58, Navigationsuddannelsesrådet 1958-67, Statens Skoleskib “Danmark” 1932- (i Wilhelm von Rosen (red.): Rigsarkivet og hjælpemid¬lerne til dets benyttelse II:3 1848-1990 (Kbh. 1991) s. 1374f), også på https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/Guide-II-3-komp.pdf

Søofficerens hemmelige kode. Tobias Wiegandts optegnelser 1710-1751 (i Siden Saxo VII:4 1990, s. 4-11)

Sejldugsmanufakturet i Køge 1687-1735 (i Maritim Kontakt XII 1988, s. 58-83)

Der Merkantilismus – unter besonderer Berücksichtigung Flensburgs im 18. Jahrhundert (i Grenzfriedenshefte 3/4 1984, s. 188-204)

De algierske søpasprotokoller. En kilde til langfarten 1747-1840 (i Arkiv IX 1983, s. 65-108), også på https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=215103#215103,40608758

Danske oversøiske handelskompagnier i 17. og 18. århundrede. En forskningsoversigt (i Fortid og Nutid XXVIII 1980, s. 535-569), også på https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/73674/106550

 

Administrationshistorie

Tilgængeliggørelse af dansk-vestindiske arkivalier (i Nordisk Arkivnyt 59, 2014, s.107-109).

Norske Registre og Tegnelser vedr. Færøerne og Grønland (i Erik Nørr & Jesper Thomassen, eds., Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne, Kbh. 2007, s. 23-28).

Denmark (i Lennart Bes & Edda Frankot & Hanno Brand, eds., Baltic Connections. Archival Guide to the Maritime Relations of the Countries around the Baltic Sea (including the Netherlands), 1450-1800, Vol. I, Leiden/Boston 2007, s. 23-84) [sammen med Ulrich Flaskager Hansen] (findes også på balticconnections.net).

Trykte kildeudgaver (=Rigsarkivets publikumsfoldere nr. 33) (Kbh. 2002, 8 s.).

De styrede rigerne. Embedsmændene i den civile dansk-norske centraladministration 1660-1814 (Odense 2000, 270 s.).

De styrede rigerne (i Arkivmagasinet. Informasjon fra riksarkivaren 2000:3, s. 15-16).

NOREG. Tværregistratur over norgesrelevant materiale i Rigs­arkivet i København (Kbh. og Oslo 2000, 309 s.).

NOREG (i Arkivmagasinet. Informasjon fra riksarkivaren 2000:3, s. 13-14).

Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814, især vedrørende centraladministrationen [sammen med Knut Sprauten] (Kbh. og Oslo, 1997) 282 s.

Tilgængelighedsbestemmelser i Danmark (i Arkivmagasinet (Os­lo) X:3 1996, s. 20-22).

Dansk-norsk bibliografi og registratur (i Nordisk Ar­kivnyt 1995:1, s. 22-23).

Danske sygehuses patientjournaler. Et kassationsforslag (i Nordisk Arkivnyt XXXIV 1989, s. 50-51).

Det dansk-norske arkivspørgsmål. Løsning i sigte (i Nordisk Ar­kivnyt XXXI 1986, s. 31-32).

Danske hjemmeværnsforeningers arkiver 1945-1948/49 (i Lokalhistorisk Journal XV:2 1986, s. 13-14).

 

Køges historie

Køges havn og søhandel i ældre tid (i Køge Studier 2019, 2020, s. 5-25)

Træk af Køge havn og søhandels historie i ældre tid (i En byhistorisk mosaik. Festskrift til Jørgen Mikkelsen i anledning af hans 60-års fødselsdag 17. juni 2019, Kbh. 2019, s. 125-146)

Køge-egnen og Dansk Vestindien (i Køge Studier 2016, Køge 2017, s. 4-25)

Køges befolkning omkring 1900 (i Køge Studier 2005, Køge 2006, s. 21-47).

Torvet 14. Bygninger, beboere og bank (Køge 2006, 24 s.).

Køge. A Beautiful Old Town (i Danish West Indian Friendship Festival July 25-August 8 1993, ed. Dansk Vestin­disk Selskab (Kbh. 1993) s. 34-37).

Erhverv, havn og told i Køge 1909-1927 (i Køge Studier 1991. Årsskrift for lokalarkiverne i Køge Kommune 1992, s. 4-42) – (også selvstændig udgave med samme titel (Køge 1992, 42 s.).

Køges befolkning omkring 1787 (i Køge Studier 1988. Årsskrift for lokalarkiverne i Køge Kommune 1989, s. 4-37).

Sejldugsmanufakturet i Køge 1687-1735 (i Maritim Kontakt 12, 1988, s. 58-83), også på
Maritimk12.pdf (marinehist.dk)

Køge-Fonden 1936-1986 [sammen med Birte Broch] (Køge, 1986) 36 s.K

 

Andet

Kristof Glamann 26. august 1923-8. oktober 2013 (i Historisk Tidsskrift 115, 2015, s. 189-195) [nekrolog], på https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56736

Vello Helk, 23. september 1923-14. marts 2014 (i Historisk Tidsskrift 114, 2014, s. 459-462) [nekrolog], på https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56689

Overarkivar, dr.phil. Vello Helk 1923-2014 (i Nordisk Arkivnyt 59, 2014, s.144) [nekrolog]

Le Palais Thott, au coeur des relations diplomatiques franco-danoises. Exposition virtuelle d’archives, Kbh. 2013, 64 s., på http://www.ambafrance-dk.org/Visitez-notre-exposition-en-ligne [s. m. Frédéric du Laurens]

Mødet med verden. Danske rejseskildringer (i Diamanten. Kulturblad fra Det Kongelige Bibliotek 2006:3, s. 8)

Syttende Danske Maritimhistoriske Konference. Jaruplund 28.-30. april 2006 (i Maritim Kontakt 28, 2006, s. 135-138)

Femtende og Sekstende Danske Maritimhistoriske Konference. Roskilde 3.-5. maj 2002 og Slipshavn 30. april-2. maj 2004 (i Maritim Kontakt 26 2004, s. 121-125)

Udvalgt litteratur af og om Jens Kusk Jensen (i Jens Kusk Jensen: Navigationens Udvikling – og lidt om hans liv og håndbøger (=Maritim Kontakt 25), red. af Erik Gøbel (Kbh. 2003) s. 267-269)

Embedsmanden Peter Morup (1700-1789) – i Rentekammeret og hjemme (Personalhistorisk Tidsskrift CXIX 1999, s. 153-167), på https://www.genealogi.dk/images/pht/1999_2/1999_2.pdf

Fjortende Danske Maritimhistoriske Konference. Marstal 12.-14. maj 2000 (i Maritim Kontakt XXII 2000, s. 132-133)

Trettende Danske Maritimhistoriske Konference, Korsør 15.-17. maj 1998 (i Maritim Kontakt XX 1998, s. 115-116)

Register til Maritim Kontakt bind 1-20 (1980-1998) (i Maritim Kontakt XX 1998, s. 117-127)

Ole Feldbæks forfatterskab (i Hans Jeppesen et al. (eds): Søfart – politik – identitet, tilegnet Ole Feldbæk) (Kbh. 1996) (=Søhistoriske Skrifter IX) s. 341-351)

Ellevte og Tolvte Danske Maritimhistoriske Konference, Ros¬kil¬de 22.-24. april 1994 og Ebeltoft 19.-22. april 1996 (i Maritim Kontakt XVIII 1996, s. 131-135)

Barbareskstaterne (i Den Store Danske Encyclopædi II 1995, s. 330)

Juledrilleri i 1941 (i Siden Saxo X:4 1993, s. 18-22) – (genop¬trykt i Skilling. Nordiske samleres frimærkeblad 221 1994, s. 4-7) (også genoptrykt i Post i Fredericia 1673-1995 (Fre¬deri¬cia 1994) s. 29-32)

Ottende, Niende og Tiende Danske Maritimhistoriske Konference 16.-18. september 1988, 20.-22. april 1990 og 24.-26. april 1992 (i Maritim Kontakt XVI 1993, s. 158-164)

Europaarkivet i Firenze (i Nordisk Arkivnyt XXXVI 1991, s. 129-130)

Krydderier (i Erik Alstrup & Poul Erik Olsen (eds.): Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II (Kbh. 1991) s. 496-497)

Nydelsesmidler (i Erik Alstrup & Poul Erik Olsen (eds.): Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk I-II (Kbh. 1991) s. 652-654)

Jørgen H. Barfods bibliografi [sammen med Erik Mørk Larsen] (i Maritim Kontakt XII 1988, s. 201-206)

Greenland (i Byron J. Nordstrom (ed.): Dictio¬nary of Scandinavian History (Westport, Conn., 1986) s. 232-236)

St. Bartholomew (i Byron J. Nordstrom (ed.): Dictio¬nary of Scandinavian History (Westport, Conn., 1986) s. 521-522)

Det danske Rigsarkivs anvendelse af EDB i administration og forskning (i 14. Nordiske Arkivdage. Udspil og Skitser (Kbh. 1984) s. 177-179)

De nordatlantiske øer indtil 1900 (i Henning Dehn-Nielsen (red.): Lademanns Verdenshistorie III (Kbh. 1983) s. 52-53)

Grønland indtil 1900 (i Henning Dehn-Nielsen (red.): Lademanns Verdenshistorie III (Kbh. 1983) s. 54-55)

Femte Danske Maritimhistoriske Konference 16.-18. april 1982 (i Maritim Kontakt VI 1983, s. 133-138)

EDB og historie [sammen med Erik Oxenbøll] (i 1066. Tids¬skrift for Historisk Forskning XI:1 1981, s. 11-27)