Menu Luk

Erik Gøbel

Tillidshverv

AKTUELLE:

Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie 2004- (sekretær 2010- ).

Vorstand der Historiker des Dänischen Gesamtstaates 2006- .

Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1989- (kas­serer 1989-1998).

Society of Virgin Islands Historians 1987-  (udnævnt til Honorary Member 1999).

TIDLIGERE:

Udvalget vedr. uddeling af midler fra Folketingets pulje til markering af 100-året for salget af de dansk-vestindiske øer til USA 2016-2017.

Følgegruppe for Statens Arkivers vestindiske tilgængeliggørelsesprojekt, finansieret af Kulturministeriet og A. P. Møller Fonden 2013-2017.

Styregruppen for Renæssanceåret 2006 2004-2006.

Statens Arkivers interne forskningsudvalg 2001-2013.

Historisk Samfunds bestyrelse 2001-2004.

Council of the Scandinavian Society for Economic and Social History 1998-2011.

Dansk Forening for Økonomisk og Social Histories bestyrelse 1997-2012 (sekretær 1997-2012).

Statens Arkivers forskningsrapportudvalg 1992-1997.

Statens Arkivers forskningsudvalg 1992-1997.

Redaktionspanelet for tidsskriftet Siden Saxo 1990-2001.

International Commission for Maritime History 1987-2012 (Executive Council 1987-2012).

Dansk Standardiseringsråds udvalg for dokumentation (S24) og underudvalg for dokumentreproduktion (S24u1) 1985-1988.

Dansk Vestindisk Selskabs bestyrelse 1983-1994.

Dansk Magisterforenings forskningsinstitutionsafdelings besty­relse 1983.

Dansk Magisterforenings repræsentantskab 1983.

Arkivforeningens bestyrelse 1982-1986 (sekretær 1982-1986).

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforsk­ning 1982-2012.

Dansk Magisterforenings sektion 27’s bestyrelse 1981-1988.

 

Modtaget støtte til publicering og forskningsrejser

Alfred Goods Fond

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Augustinusfonden

Carlsbergfondet

Carlsen Langes Legatstiftelse

Farumgaard-Fonden

G. E. C. Gads Fond

Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond

Krista og Viggo Petersens Fond

Kulturministeriet

Landsdommer V. Gieses Legat

Lilian og Dan Finks Fond

M/S Museet for Søfarts Venner

Nordea Danmark Fonden

Oticon Fonden

Rigsarkivet

Statens Humanistiske Forskningsråd

Curriculum vitae

Født 1. maj 1949 i Helsingør

  • 1968 Student (mat.-fys.) fra Helsingør Gymnasium
  • 1979 Cand.mag. (historie og samfundsfag) fra Københavns Universitet
  • 1979 Pædagogicum på Stenhus Gymnasium, Holbæk
  • 1979-1981 Kandidatstipendiat ved Institut for økonomisk Historie, Københavns Universitet
  • 1981-2017 Arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, København.

Har været på studieophold ved biblioteker og arkiver i England (India Office Records, London), Nederland (Algemeen Rijksarchief, Haag), USA (National Archives, Washington DC), Sverige (Riksarkivet, Stockholm) og Norge (Riksarkivet, Oslo).

Har forelæst ved universiteter og konferencer i Norge, Sverige, Finland, Letland, Tyskland, Belgien, Nederland, Frankrig, England, USA, Jomfruøerne og Ghana.

Har holdt flere hundrede historiske foredrag i mange forskellige sammenhænge i Danmark.

Har ofte optrådt som historisk ekspert på TV, i radio og i trykte medier.

Har siddet i adskillige bedømmelsesudvalg ved PhD-afhandlinger og ved besættelse af videnskabelige stillinger.

Har modtaget Blixen-prisen (2018) og Kaptajn H. C. Lundgreens Legat for danske Forfattere og andre, der har øget Interessen hos Ungdommen for Sølivet (2013). Desuden blev min bog Under sejl til Asien, Afrika og Amerika … 1600-1850 (2021) nomineret som Årets Historiske Bog 2021 og til Jyllands-Postens litteraturpris. I 2022 modtog jeg G. E. C. Gads Hæderspris for bogen og mit faglitterære forfatterskab i det hele taget.

Bor siden 1986 i Køge. Gift med fhv. leder af Køgearkiverne og Køge Museum, cand.mag. Birte Broch. Har 1 søn og 3 børnebørn.

Er interesseret i litteratur og klassisk musik, især opera, samt kulturrejser og meget andet.